Tankar om marknadsläget: interim eller rekrytering?

Hej Daniel! Som Brand Strategist arbetar du med många olika varumärken på vår systerbyrå Brand Club, men också som specialist hos oss. Hur ser du på det allmänna marknadsläget utifrån din insyn i många olika branscher?

– Som vanligt i osäkra tider råder det en viss avvaktan. Storbolagens rekryteringsbehov har minskat samtidigt som interimslösningar blir allt vanligare, inte minst inom bygg och handel. I många branscher har behovet av ny kompetens inte minskat, men man är extra försiktig med att nyanställa.

– Man ska alltid vara försiktig med att titta in i spåkulan, men min förhoppning är att antalet rekryteringarna sakta börjar öka under hösten. Det underliggande behovet finns hos många.

Hur påverkar det er på Competence Club?
– Vår kärnaffär är att leverera rätt kompetens till rätt varumärke, så självklart är vi påverkade av konjunktursvängningen. Men då många fortfarande har behov av fler medarbetare med rätt kompetens så ser vi en ökad efterfrågan på interimstjänster.

– Eftersom Competence Club är en liten organisation är vi också snabba och anpassningsbara, ja det måste man vara.  Vi kan branschen och kan snabbt sätta oss in behovet hos uppdragsgivare och kan oväntat snabbt hitta matchande kandidat i vårt grymma nätverk inom marknad och sälj.

Vad har ni annars på gång?
– Just nu väljer fler och fler bolag att aktivt arbeta med sina arbetsgivarvarumärken, hur bolaget och dess varumärke positioneras gentemot de egna medarbetarna och potentiella framtida medarbetare. Det märker vi inte minst i Brand Club där vi allt oftare hamnar i diskussioner om detta. Det är extra spännande då det är precis i skärningspunkten för Competence Clubs och Brand Clubs erbjudande, där all vår gemensamma erfarenhet och kunskap kommer till sin rätt.

Om Competence Club
Competence Club arbetar nära sina uppdragsgivare med ledarskaps- och organisationsutveckling samt rekrytering och interim inom management, marknad och sälj. Vårt syfte är att hjälpa våra uppdragsgivare att bygga en transparent och hållbar kultur som bidrar till att stärka deras varumärke.

Söker du nya medarbetare till företaget? Eller är du en blivande medarbetare som nya utmaningar? Hör av dig till oss. Vi matchar rätt person med rätt varumärke.

För mer information:

Daniel Erixson

Employer Branding & Business Development