Att skapa ledningsgrupper med rätt fokus – här är de vanligaste utmaningarna

Ledarskapet är bolagets viktigaste process. Att skapa ett gemensamt arbetssätt för alla ledare skapar trygghet, tydlighet, driv och stöd för tvärfunktionella samarbeten i organisationen. Ytterst är det ledarna i företaget som sätter ramarna för kulturen. Men hur får du som ledare med dig organisationen framåt – från strategi till implementering?

Vi tog en pratstund med Erik Gumabon, konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling på Competence Club, för att höra vilka utmaningar många ledningsgrupper har gemensamt:
– En av de absolut vanligaste utmaningarna jag stöter på är hur man får organisationen att lyckas implementera den strategi som beslutats. En strategi utan implementering är inte mycket värd, trots allt.

Så hur kommer man vidare?
– Det kan låta enkelt att bryta ner implementeringen till att-göra-punkter i en ”road map”, men ofta är det just där det brister. Det handlar om att skapa delaktighet, tydliga processer och uppföljning, så att ledningsgruppen inte sitter med en oöverskådlig beslutslogg som aldrig betas av. Att ge ledarskapet verktyg och metoder som är så pass enkla att processen i sig inte blir ett hinder, utan något som hjälper till att driva implementeringen och följa upp framstegen.

Har du några fler exempel som ofta skapar frustration i ledningsgrupper?
– Ja, ett annat vanligt problem är hur ledningsgruppsmöten bedrivs. Många gånger har de mer av en operativ karaktär där varje medlem går igenom de problem och utmaningar hen har. Detta resulterar ofta i minskat engagemang, brandsläckningar och förlorat strategiskt fokus. Men här finns också en av lösningarna till att få en bättre fungerande ledningsgrupp – en gemensam strategisk agenda. Finns den på plats är det lättare att avgöra vilka frågor som ska lyftas i ledningsgruppen och inte. Som en följd ökar också engagemanget då frågorna nu är av gemensam karaktär och viktiga för alla ledningsgruppens medlemmar.

Det låter mycket som en metodfråga?
– Det stämmer, det finns flera metoder och man behöver utgå från förutsättningarna i varje ledningsgrupp och företag. Vad som är gemensamt för alla är att hitta ett arbetssätt som underlättar genom att skapa rätt fokus och ökad delaktighet.

Tack för din tid, Erik!
– Det var så lite, jag berättar gärna mer om hur man skapar effektiva ledningsgrupper vid tillfälle.

Om Competence Club
Competence Club arbetar nära sina uppdragsgivare med ledarskaps- och organisationsutveckling samt rekrytering och interim inom management, marknad och sälj. Vårt syfte är att hjälpa våra uppdragsgivare att bygga en transparent och hållbar kultur som bidrar till att stärka deras varumärke.

Söker du nya medarbetare till företaget? Eller är du en blivande medarbetare som nya utmaningar? Hör av dig till oss. Vi matchar rätt person med rätt varumärke.