Hur använder du arbetsprover bäst vid rekrytering?

Att genomföra arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen är en omdiskuterad fråga. Använder man sig av dem är det viktigt att de utformas, genomförs och utvärderas på rätt sätt, med en tydlig idé om syftet och omfattningen.  Vi pratar med Jonas Hedeback som har lång erfarenhet av att ta fram och utvärdera arbetsprover. 

Hej Jonas, hur tänker du kring arbetsprover?
– Arbetsprover är ett bra redskap när man vill försäkra sig om en viss kunskapsnivå. Kreativa och strategiska yrken är typiska yrkesroller där det lämpar sig extra väl. Ett vanligt exempel jag brukar lyfta är när man rekryterar en copywriter/skribent – de flesta kan se att en text är korrekt skriven, men det blir genast lite svårare när man ske bedöma tonalitet, kreativitet och om texten ”svänger”. Då är det bra om en sakkunnig är med och bedömer texten. Därför känns det extra bra att vårt systerbolag, varumärkes- och designbyrån Brand Club, finns med och kan stötta – båda i att ta fram anpassade arbetsprover samt bedöma resultaten.

Finns det yrken där det är mer viktigt med arbetsprover
– Som jag nämnde tidigare är t.ex. kreativa och strategiska yrken lämpliga för arbetsprover. I de kreativa yrkena går det många gånger bra att titta på arbetsprover från jobb de gjort de senaste åren och föra ett resonemang kring dessa. Strategiska yrkesroller är generellt lite svårare då resultatet av deras arbete ofta inte är lika tydligt och synligt.

Är det något annat man bör tänka på?
– För att få bästa resultat behöver uppgiften vara tydligt formulerad och omfattningen rimlig. Syftet är att förstå hur kandidaterna tänker och resonerar kring företagets utmaningar samt eventuellt se prov på deras hantverksförmåga. Man ska också komma ihåg att arbetsprover samtidigt förmedlar en bild av företaget och hur man är som arbetsgivare.

Vi på Competence Club brukar rekommendera att arbetsproverna görs i slutet av urvalsprocessen, för att särskilja de två till tre sista kandidaterna åt.

Om man ska göra ett arbetsprov som kandidat, har du tips?
– Kom ihåg att du har kommit långt i processen och företaget har en bra bild av dig som person, se det som ytterligare ett urvalskriterier där du har chans att visa vad du kan. Och var inte rädd att fråga om det behövs förtydligande. Kör hårt!

Om Competence Club
Competence Club arbetar nära sina uppdragsgivare med ledarskaps- och organisationsutveckling samt rekrytering och interim inom management, marknad och sälj. Vårt syfte är att hjälpa våra uppdragsgivare att bygga en transparent och hållbar kultur som bidrar till att stärka deras varumärke.

Söker du nya medarbetare till företaget? Eller är du en blivande medarbetare som nya utmaningar? Hör av dig till oss. Vi matchar rätt person med rätt varumärke.